• فهرست مجلات دانشکده بهداشت

  • فهرست مقالات منتشر شده

  • دانشکده بهداشت با بيش از نيم قرن سابقه درخشان در حوزه آموزش و پژوهش، زيرساخت های بسيار قوی، طيف وسيعی از رشته ها و گروه های آموزشی و بهره مندی از اساتيد فرهيخته و توانمند به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران و تنها قطب علمی آموزش علوم بهداشتی کشور همواره دارای جايگاهی ممتاز و برجسته در آموزش عالی کشور بوده و از نظر وسعت نيز پيشتاز دانشکده های مشابه در کشور و منطقه می باشد.
    جامعه امروز با تهديدهای فزاينده ای همچون بيماری های غير واگير، حوادث و سوانح، بيماری های نوپديد و بازپديد، خطرات زيست محيطی، سبک زندگی ناسالم، بی عدالتی در نظام سلامت و بی عدالتی در شاخص های سلامت مواجه است که نيازمند راه حل های پيچيده و چند بعدی و همکاری های بين بخشی و فرابخشی در سطوح ملی و منطقه ای می باشد. دانشکده بهداشت با توجه به ويژگی های منحصر به فرد خود می تواند نقش موثری در رفع اين مشکلات و کمک به بهبود سلامت جامعه ايفا نمايد.
    مهم ترين رسالت دانشکده ارائه با کيفيت ترين خدمات آموزشی، تقويت پژوهش های نووکاربردی، تحليل سياست های نظام سلامت، رصد شاخص های بهداشتی و ايجاد ارتباط مستمر و قوی با سازمانها و نهادهای تاثيرگزار داخلی و بين المللی به منظور ظرفيت سازی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای سلامت عمومی جامعه است به نحوی که اين دانشکده را تا سطح يک دانشکده بهداشت ممتاز و شناخته شده در سطح منطقه ارتقا بخشد.
    تلاش جدی برای فراگير نمودن اخلاق حرفه ای و ارزش های اخلاقی شامل صداقت، شفافيت، عدالت و پاسخگويی همراه با تکريم ديگران در تعاملات، تصميم ها و توزيع فرصت ها و امکانات به ويژه در زمينه توزيع درس ها، حق التدريس ها، پايان نامه ها، طرح های تحقيقاتی، محروميت از مطب و اضافه کاری مبتنی بر شاخص ها و معيارهای عينی از مهم ترين ارزش های دانشکده می باشد