• – سبک زندگی عالمان بزرگ اسلامی، رهيافتی بر سلامت معنوی در آئينه‌ی نگاه و عمل علامه حسن‌زاده‌آملی
  – تدوين پرسش‌نامه‌ی بومی ارزيابی حساسيت اخلاقی دانشجويان پزشکی در ايران
  – اخلاق‌مندی اهل علم و فرهنگ: شمه‌ای از فضايل اخلاقی و عقايدآقای دکتر حسن حبيبی
  – اولويت‌های اخلاق پرستاری از ديدگاه پرستاران، نتايج يک مطالعه‌ی کشوری
  – نقدی بر موضوع شناسی مرگ مغزی از ديدگاه لغوی، فقهی و پزشکی
  – ضرورت بازنگری در روند پيوند اعضا از دهندگان زنده‌ی غيرفاميل در ايران

  – End-of-life care ethical decision-making: Shiite scholars’ views
  – Teaching endotracheal intubation on the recently deceased: opinion of patients and families
  – A comparison between conflict of interest in Western and Islamic literatures in the realm of medicine
  – In defense of a regulated system of compensated egg donation for research
  – Breaching confidentiality: medical mandatory reporting laws in Iran
  – Diagnosis and treatment of cancer in medical textbooks of ancient Iran
  – Ophthalmology in Persian medicine
  – Brief report: The Third Annual Medical Ethics Congress in Iran
  – Medical ethics course for undergraduate medical students: a needs assessment study
  – Continuing review of ethics in clinical trials: a surveillance study in


 • Arm-Akhlagh
  پيشرفت خيره كننده علوم پزشكی و پيدايش روش‌های نوظهور درمانی و تشخيص و پيشرفت‌های فناوری در اين عرصه از يک سو و اقبال عمومی جوامع علمی و فرهنگی دنيا به مقولاتی همچون آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی ديگر، موضوعات و چالشهای جديد و جدی متعددی در حوزه ی اخلاق کاربردی ايجاد کرده است که اين امر مخصوصا در حوزه علوم پزشکی از وسعت و حساسيت فوق العاده ای برخوردار است. اخلاق پزشكی دانش و حرفه ای ميان رشته ای است که به بررسی مسائل ارزشی و اخلاقی پزشکی همچون رضايت آگاهانه، رازداری، روش های نوين باروری، اتانازی، پيوند عضو، مهندسی ژنتيک و … می پردازد. دستيابی به پاسخ های روشن و درست به اين سوالات، نياز به مطالعات ميان رشته ای و با مشارکت گروه های علمی مختلفی چون پزشکی، فلسفه، الهيات، حقوق و …دارد. بدين منظور، اخلاق پزشكی به رشته‌ای دانشگاهی بدل گشته تا متخصصين در اين رشته با توجه به زمينه‌های ملشی و فرهنگی هر كشور، رهنمودهای اخلاقی را در اختيار پزشكان قرار دهند. مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی با همين هدف در سال ۱۳۸۱و با تصويب شورای عالی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسيس يافت. اين مرکز در سال ۱۳۸۳مورد موافقت اصولی و در سال ۱۳۸۵مورد موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت. هدف اساسی اين مركز سامان دادن به پژوهش‌های بنيادی، اپيدميولوژيك و بالينی در زمينه اخلاق و تاريخ پزشكی ، در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور متناسب با فرهنگ و جامعه اسلامی، می باشد.
  برخی از موفقیتهای این مرکز در طی سالهای گذشته عبارتند از:
  اجرای بيش از ۵۰ طرح پژوهشی، انتشار نزديک به ۲۰عنوان کتاب، انتشار مجله ایرانی اخلاق و تاريخ پزشکی و مجله انگلیسی زبان Journal of Medical Ethics and History of Medicine و ۵ شماره خبرنامه، برگزاری بيش از ۴۰ سمينار و کارگاه آموزشی و ايجاد کتابخانه تخصصی و سايت مرکز تحقیقات اخلاق و تاريخ پزشکی، برگزاری دوکنگره بين المللی و سالیانه اخلاق پزشکی ايران درسال ۱۳۸۶و ۱۳۸۷و اولین کنگره کشوری اخلاق پزشکی در سال ۱۳۸۹در تهران و با حضور صاحب نظران و اساتيد داخلی و خارجی . اين مركز تاكنون خدمات ارزشمندی در سه زمينه‌ی آموزش، تحقيقات و سياست گذاری در زمينه‌ی اخلاق پزشكی ارائه نموده است .
  از جمله فعالیتهای این مرکز در زمینه اهداف مرتبط به اخلاق پزشکی عبارتند از:
  – مدیریت و توسعه آموزش اخلاق پزشکی
  – طراحی و تأسیس برنامه کارشناسی ارشد و PhD در زمینه اخلاق پزشکی
  – برپایی دوره‌های آموزشی ، سمینارها و کنگره‌ها
  – مدیریت برنامه MPH با گرايش اخلاق پزشکی
  – سازماندهی شبکه اخلاق پزشکی دانشگاه
  – توسعه پژوهش در زمینه اخلاق پزشکی
  – فراهم کردن محیط مناسب برای همکاری فعال محققان
  – مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی و همکاری تنگاتنگ با کمیته کشوری اخلاق در پژوهش، کمیته اخلاق مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی تهران، مرکز تحقیقات سلامت باروری ولی عصر، مرکز تحقیقات علوم پزشکی و بیوتکنولوژی ابوعلی سینا، مرکز تحقیقات علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تاریخ پزشکی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات ایدز
  – اعمال دیدگاه اسلامی در پژوهش‌های اخلاق پزشکی
  – تلاش در جهت کاربردي كردن اخلاق پزشکی در کشور
  – تدوین آیین نامه های اخلاقی، راهنماهای کاربردی و قوانین مرتبط در زمینه اخلاق پزشکی و منطبق با اصول فرهنگی، مذهبی کشور
  اهداف مركز در حوزه تاریخ پزشکی:
  – سازماندهی و توسعه آموزش تاریخ پزشکی
  – هدایت سمینارها در جنبه‌های مختلف تاریخ پزشکی
  – انتشار کتب، مجلات، بروشورها، نرم‌افزارها و تدوین بانک اطلاعاتی نسخ خطی پزشکی
  – پایه‌ریزی و توسعه تحقیق در زمینه تاریخ علوم پزشکی
  – آشنایی با محققان و مراکز تحقیقاتی در حوزه تاریخ پزشکی و فراهم کردن زمینه مناسب برای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط
  – جمع‌آوری، سازماندهی و معرفی مدارک تاریخی باارزش، با هدف معرفی تاریخ پرافتخار علوم پزشکی ايران
  – همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی
  فعالیت ها و اهداف تحقق يافته:
  – افتخار هدایت ده‌ها پروژه تحقیقاتی در زمینه‌های گوناگون از جمله :
  – تدوين آيين‌هاي اخلاق پزشكی
  – بررسی نظريه كرامت انسانی از ديدگاه اخلاق زیستی اسلامی
  – تدوین فرم‌های اختصاصی رضایت‌نامه آگاهانه
  – ارزیابی جنبه‌های اخلاقی برنامه پیوند کلیه در ایران
  – گردآوري اطلاعات طب سنتی ايران
  – تدوین سند جامع اخلاق داروسازی ایران
  – تدوین کدهای شش گانه اخلاق در پژوهش
  – فعالیتهای آموزشی
  – برگزاری دوره MPH با گرایش اخلاق بالینی
  – بازنگری و اصلاح برنامه درسی اخلاق پزشکی دوره پزشکی عمومی
  – کسب مجوذ برگزاری دوره MS اخلاق زیستی
  – برگزاری برنامه های بازآموزی مدون اخلاق پزشکی برای پزشکان عمومی
  – اجرای صدها سخنرانی و کارگاه در مورد اخلاق در پژوهش در سراسر کشور
  امكانات موجود:
  – کتابخانه اختصاصی
  – بخش کتابخانه مركز حاوی بیش از سه هزار عنوان کتاب در زمینه اخلاق و تاریخ پزشکی است.