• لیست کارگاهها و سمینارهای مرکز
  1- کارگاه 10 روزه درمان غیر دارویی سوءمصرف مواد ویژه روانشناسان (11 دوره )
  2- کارگاه آموزشی درمان نگهدارنده با آگونیست ویژه پزشکان (10 دوره )
  3- کارگاه آموزشی ارزیابی سلامت جنسی (1 دوره )
  4- سمینار 1 روزه علمی اعتیاد و آسیب های روانی (3 دوره )
  5- و برگزاری کنگره بین المللی سالانه اعتیاد

 • لیست طرحهای در حال اجرای مرکز

  1. ارزشيابي فرايند آزمايش اعتياد قبل از ازدواج و مقايسه پيامد هاي ازدواج : روش ترکيبي
  عفت السادات مرقاتی خویی
  2. مقایسه سطح زیرواحد های گیرنده دوپامین بر روی سلول های مونونوکلئار خون محیطی در افراد بالغ دارای حافظه در حال کار قوی با گروه کنترل
  محمدرضا زرین دست
  3. ررسي نقش رسپتورهاي دوپاميني منطقه پريفرونتال کورتکس بر فراموشي القا شده ناشي از کتامين در مدل يادگيري اجتنابي غير فعال در موشهاي سوري نر
  محمدرضا زرین دست
  4. بررسی اثر اختلال ریتم سیرکادین بر میزان بیان زیرواحدهای گیرنده(NMDA) N-Methyl-D-aspartic acid در قسمت های مختلف مغز موش صحرایی و تأثیر آن بر میزان مصرف و شدت وابستگی به مورفین خوراکی
  نسیم وثوقی
  5. مطالعه نقش سیستم گابائرژیکی کورتکس پریفرونتال بر فراموشي ناشی از کتامین در موشهای سوری نر
  محمدرضا زرین دست
  6. بررسي اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري کوتاه در درمان مصرف شيشه در بين زنان تحت درمان نگهدارنده با متادون در تهران
  آذزخش مکری
  7. سایکومتری ابزار سنجش قدرت در ارتباطات جنسی بین زنان آلوده با افراد با بيماريهاي رفتاري در مراجعين به کلینیک هاي بیماریهای رفتاری تهران
  عفت السادات مرقاتی خویی
  8. توسعه و اثر بخشی رویکرد مهارت سازی بر رفتارهای پر خطر جنسی زنانِ با اختلالات مصرف مواد ؛ یک مطالعه ترکیبی
  عفت السادات مرقاتی خویی
  9. بررسي سطح بيان زيرواحدهاي گيرنده دوپاميني در خون افراد معتاد تحت درمان با متادون ، تنتور اوپيوم و گروه ترک کرده در مقايسه با افراد غير معتاد
  نسیم وثوقی
  10. بررسي اثر تحريک رسپتورهاي گلوتاماتي بر ميزان فعاليت الکتريکي نورونهاي هيپوكامپ پشتي موشهاي صحرايي تيمار شده با MDMA و ACPA
  محمدرضا زرین دست
  11. بررسی الکتروفیزیولوژیکی و رفتاری استفاده از دیازپام در جلوگیری از بازگشت به مصرف مت‌آمفتامین در موشهای صحرایی نر
  مریم فرهمند فر
  12. بررسي وضعيت عفونت اچ آي وي و عفونت نهفته و فعال سل در بين مصرف کنندگان تزريقي دريافت کننده خدمات کاهش آسيب در تهران و پنج شهر بزرگ کشور
  علیرضا نوروزی
  13. بررسي ميزان بيان mRNA گيرنده هاي دوپاميني در لنفوسيت هاي خون محيطي افراد وابسته به مت آمفتامين سايكوتيك و غير سايكوتيك
  نسیم وثوقی
  14. بررسی نقش آنزيم پروتئين کيناز وابسته به کلسيم/کالمودولين II (CaMKII ) بر حافظه فضایی موشهاي صحرايي نر حساس شده با مرفین
  محمدرضا زرین دست
  15. بررسي تاثير تحريك مغناطيسي هدايت شده مغزي مكرر (rTMS ) بر بهبود حافظه كاري و ارتباط آن با بيوماركرهاي محيطي
  محمدرضا زرین دست


 • 1. A Family Guide to: Methadone and Buprenorphine Maintenance Treatment
  تالیف: دکتر علی فرهودیان و همکاران

  2. راهنمای درمان متادون در وابستگان به مواد افیونی
  تالیف : دکتر مکری و دکتر نوروزی

  3. درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین
  تالیف : دکتر متولیان و همکاران

  4. راهنمای رابطه جنسی ایمن
  تالیف : دکتر نوروزی

  5. راهنمای کاهش آسیب های ناشی از مصرف تزریقی مواد
  تالیف : دکتر نوروزی

  6. بسته درمانی مداخلات کوتاه در بیماران وابسته به مواد محرک
  تالیف : دکتر نوروزی


 • لیست مقالات مرکز ملی مطالعات در سال ۹۳-۹۲

 • Logo_incas
  درآمدی بر ت‍أسيس مرکز ملی مطالعات اعتياد
  دانش بشری در خصوص علوم مختلف بيولوژيک، روانی، رفتاری و اجتماعی مرتبط با سوءمصرف مواد و اعتياد پيشرفت قابل توجهی در دهه های اخير داشته است. اکنون روشهای جديد پيشگيری، درمان و کاهش آسيب شناخته شده اند ولی با توجه به اينکه هنوز سؤالات، ابهامات و تناقض های بيشماری در خصوص ريشه های مختلف اعتياد و راه های مناسب پيشگيری ودرمان آن وجود دارد، تحقيقات علمی بسياری در جهان برای بهبود روش های درمان و پيشگيری از اعتياد و ارائه روشهای نوين در حال اجراست. کشور ما بدليل تعداد قابل توجه مصرف کنندگان، همسايگی با مکان های توليد واقع شدن در مسير ترانزيت، فعاليت زياد قاچاقچيان، پول شويی خارج از کنترل و هزينه سنگين مبارزه با اعتياد از ابعاد مالی، انسانی و اجتماعی، سهمی اساسی دراقتصاد جهانی اعتياد دارد. از اين رو ايران می بايست نقشی اساسی در سياست گذاری جهانی اعتياد ايفاکند برای اين مهم به وجود بازوی علمی قوی و مطرح در سطح بين المللی نياز است. اما تا کنون علی رغم پتانسيل مناسبی که به طور پراکنده در مراکز، سازمان و دانشگاه ها وجود دارد، مشارکت ايران در توليددانش مرتبط با اعتياد بسيار محدود بوده است. با تثبيت سياست های کشور در زمنيه اعتياد در طی سالهای پايانی دهه 1370 و ايجاد تعادل ميان سياستهای کاهش عرضه و کاهش تقاضا، ضروری بود بعد از حداقل دو دهه رکود در زمينه برنامه های کاهش تقاضای مواد، با ايجاد يک مرکز پژوهشی و آموزشی، سياست های جديد کشور از طريق تحقيقات کاربردی تدوين و مورد ارزيابی قرار گيرد. همچنين آموزش محققين و متخصصين مورد نياز با بهره گيری از انباشت تجربيات پژوهش های مورد نظر، با رعايت کيفيت و سرعت لازم صورت گيرد. مجموعه اين شرايط موجب گرديده است تا بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر مرکز ملی مطالعات اعتياد تأسيس گردد. اين مرکز تلاش مينمايد به عنوان مرجع برای احاطه بر فعاليت های علمی و پژوهشی مرتبط با اعتياد از يک سو، با طراحی برنامه های کلان و خاص اعتياد بر پايه نتايج پژوهش ها، هدايت سياست گذاری و برنامه ريزی کشور را به دست گيرد و ازسوی ديگر محيط آموزشی مناسبی رادر زمينه اعتياد ايجاد نمايد.
  تاريخچه تاسيس مرکز:
  – تشکيل درمانگاه درمان اعتياد در بيمارستان روزبه، سه ماهه اول سال 1378
  – پيشنهاد تاسيس مرکز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه وستاد مبارزه با مواد مخدر، سه ماهه دوم سال 1379 اختصاص قسمتی از ساختمان قديمی بيمارستان فارابی برای انجام عمليات بازسازی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، سه ماهه سوم سال 1380
  – راه اندازی بخش بستری بيماران معتاد در بيمارستان روزبه، سه ماهه چهارم سال 1380
  -تصويب کليات تاسيس مرکز تحقيقات اعتياد در شورای دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سه ماهه چهارم سال 1381
  – تعيين ومعرفی اعضای هيات علمی تمام وقت ونيمه وقت مرکز، سه ماهه دوم سال 1382
  – انتقال فعاليت های درمان سرپايی اعتياد از بيمارستان روزبه به ساختمان مرکز، سه ماهه دوم سال 1382
  – انعقاد قرار داد همکاری با دانشگاه سنت جورج انگلستان، سه ماهه دوم سال 1382
  – تشکيل نخستين جلسه شورای پژوهشی مرکز، سه ماهه سوم سال 1382
  – تشکيل سه گروه علمی مرکز، شامل گروه مطالعات بالينی، گروه مطالعات اپيدميولوژيک و بهداشت عمومی و گروه مطالعات علوم پايه، سه ماهه سوم سال 1382
  – اخذ موافقت اصولی تاسيس مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 12 ارديبهشت ماه 1383
  – ابلاغ سرپرستی مرکز از سوی رياست دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در دوم خرداد ماه 1383
  – تدوين برنامه استراتژيک 5 ساله مرکز ، سه ماه دوم سال 1383
  – مرکز تحقيقاتی برگزيده در يازدهمين جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازی در سال 1383
  – تشکيل نخستين جلسه شورای عالی مرکز در نهم آذر ماه 1384
  – ابلاغ رياست محترم دانشگاه مبنی بر انتصاب رئيس مرکز، 27 ارديبهشت ماه 1385
  – ابلاغ وزير محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مبنی بر تغيير وضعيت مرکز به قطعی براساس مصوبه يکصد وهفتاد و هفتمين جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 22 مهرماه 1385
  دستاوردها وافتخارات مرکز :
  – کسب رتبه دوم در ارزشيابی مراکز تحقيقاتی يک تا سه ساله در دانشکاه علوم پزشکی تهران در سال 1384
  – کسب مقام نخست پژوهشی سال 1384 درميان مراکز تازه تاسيس
  – ايجاد بانک پژوهشی اعتياد و مديريت آن
  – بنيان گذار بانک DNA اعتياد در ايران
  – مرجع تدوين پروتکلهای درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  – ايجاد آزمايشگاههای تخصصی در زمينه علوم اعصاب، ژنتيک، سم شناسی حيوانات، اپيدميولوژی
  – افتخار نخستين تجربه بکارگيری داروهای مصرف درمان اعتياد در طول سه دهه گذشته
  – تنها مرکز تخصصی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در منطقه مديترانه شرقی ( EMR)
  – انتخاب اعضای مرکز به عنوان مشاوران سازمان بهداشت
  – انتخاب اعضا مرکز به عنوان عضو هيات علمی کنفرانس های جهانی
  – مشارکت مرکز با دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در تدوين و اجرای برنامه MPH
  – تدوين برنامه PHDاعتياد و پذيرش دانشجو در اين مقطع
  – برگزاری 31 سمينار علمی يک روزه ويژه پزشکان و کليه کارشناسان درمانگر در حوزه اعتياد
  – برگذاری کارگاه های آموزشی با همکاری سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای همسايه و اعضاء اکو