• اختراع دستگاه سرویکودیلاتومتر”برنده جایزه جشنواره استاد یلدا در سال ۹۳”

  • طرح‌های تحقیقاتی اجرا شده

  • کارگاه های برگزار شده جهت توانمند سازی پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلا ت تکمیلی

  • فهرست کتاب‌های منتشر شده

  • فهرست مقالات منشر شده

  • نخستین بار در سال ۱۳۲۸ آموزشگاه عالی پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقلاب فرهنگی در سال۱۳۶۲ به مدرسه عالی پرستاری و مامائی تغییر یافت و در سال ۱۳۶۶ با ادغام چندین مدرسه عالی پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل یافت و با اتكاء به خدا در جستجوي افق ها و بسترهاي توسعه كمي و كيفي برنامه های مبتني بر نياز هاي در حال تحول جامعه برآمد.
    این دانشکده با تعداد ۴۵ نفر اعضای هیأت علمی، ۶۷۵ نفر دانشجوی کارشناسی، ۳۷۰ نفر دانشجوی ارشد و ۸۱ نفر دانشجوی دکترا، مجدانه بر آن است تا در قالب پوشش برنامه چهار ساله دانشگاه درحوزه آموزش و پژوهش، ضمن ارتقاء کیفیت برنامه هاي جاري به بسترسازی برای تامين خدمات مطلوب به ذي نفعان در ابعاد مختلف آموزش، پژوهش، مديريت، خدمات باليني و جامعه نگر، با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی برمعنویت، اخلاق و رفتارحرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی خردورز، با صلاحیت، نوآور و علاقمند به رشته و در راستاي حركت در مسير دانايي محوری سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوري اسلامي ايران و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشكي تهران در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی بپردازد.