پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران كار خود را از سال ۱۳۷۲ در زمينه علوم پايه و بالینی در بيمارستان دكتر شريعتي تهران آغاز نمود. اين پژوهشگاه از سال ۱۳۷۹ به عنوان قطب علمي پژوهشي غدد درون‌ريز و متابوليسم شناخته و به دليل تلاش های ارزنده در زمينه ديابت و استئوپروز، در سال ۱۳۸۵ به عنوان همكار سازمان بهداشت جهاني برگزيده شد.