تاریخچه پژوهشکده بيماريهاي گوارش و کبد

در سال 1355 بخش گوارش بيمارستان دکتر شريعتي ـ که در آن زمان بيمارستان داریوش کبير ناميده مي شد ـ بنيان مرکز تحقيقات بيماريهاي گوارش و کبد، بعنوان اولين بخش تخصصي در ايران توسط دکتر سيد حسين ميرمجلسي تأسيس شد.
نشست هاي هفتگي بيماريهاي گوارشي, کبدي و درمان بيماراني که دچار بيماريهاي گوارش و کبد بودند از جمله فعاليتهاي اين بخش بوده است. اين بخش همزمان با دانشگاه علوم پزشکي شيراز شروع به تعليم و تربيت اولين گروه فوق تخصصي گوارش در ايران را نمود.
مرکز تحقیقات بیماری های کبد و گوارش اولین مرکز تحقیقات در زمینه بیماری های گوارشی و کبدی بود که در ایران تاسیس شد. هدف این مرکز فراهم نمودن بستری مناسب برای پژوهش در زمینه بیماری های کبد و گوارش در کشور بوده است. این مرکز بر آن بود که دانش مورد نیاز جامعه علمی، بیماران، و مردم را شناسایی، تولید، و منتشر کند تا بدینوسیله سطح سلامت در جامعه ارتقا پیدا کند. تحقیقاتی که در این مرکز انجام میشد به نحو چشمگیری به پیشرفت دانش در زمینه بیماری های دستگاه گوارش و کبد در سطح بین المللی کمک کرد. این مرکز در سال 1390 به عنوان پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد مورد تصویب شورای دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفت و فعالیت خود را به صورت سه مرکز تحقیقات بیماری های کبد لوزالمعده و مجاری صفراوی، سرطان های گوارش و کبد، بیماری های خودایمنی و حرکتی لوله گوارش آغاز کرد.
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد به طور رسمی با آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) همکاری دارد. همچنین، این پژوهشکده با بسیاری از سازمان ها و مراکز تحقیقاتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی بسته به موضوع پژوهش همکاری دارد
پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد (DDRI) در بیمارستان دکتر شریعتی واقع شده و از پژوهشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.