دانشکده داروسازی

  زمان تأسیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران درسال 1934، دانشكده داروسازی وابسته به مدرسه عالی طب بود. در آن زمان رشته داروسازی یك دوره آموزشی سه‌ساله داشت كه ورود به آن با داشتن دیپلم دوره

دانشکده پزشکی

دانشكده پزشكی به عنوان قدیمی‌ترین دانشكده دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیرباز سهم غیرقابل انكاری در پژوهش ایران داشته است. اگر به اولین شماره مجله Acta Medica Iranica در سال 1956 نگاهی بیاندازیم سطح بالای علمی این دانشكده مشخص می‌گردد.

دانشکده مجازی

  دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف توسعه کمّی و کیفی آموزش و تربيت نيروی انسانی حرفه‌ای و متخصص در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) از طریق آموزش های مجازی، در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده