پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم

  پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران كار خود را از سال ۱۳۷۲ در زمينه علوم پايه و بالینی در بيمارستان دكتر شريعتي تهران آغاز نمود. اين پژوهشگاه از سال ۱۳۷۹ به عنوان قطب علمي پژوهشي غدد

پژوهشکده محیط زیست

  معرفی پژوهشکده پژوهشکده محيط زيست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها پژوهشکده دارای رديف مستقل مالی فعال در زمينه بهداشت محيط در کشور است که در سال 1389 با توسعه مرکز تحقيقات محيط زيست دانشگاه و از ادغام

پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد

  تاریخچه پژوهشکده بيماريهاي گوارش و کبد در سال 1355 بخش گوارش بيمارستان دکتر شريعتي ـ که در آن زمان بيمارستان داریوش کبير ناميده مي شد ـ بنيان مرکز تحقيقات بيماريهاي گوارش و کبد، بعنوان اولين بخش تخصصي در ايران